ЈАВНИ ОГЛАС - за издавање места за постављање паноа за рекламирање „лед екрана“

- ЈАВНИ ОГЛАС -

 

за издавање места за постављање паноа за рекламирање „лед екрана“  на мермерном шеталишту,,  предвиђених Планом општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 11/19).

 

Локација за постављање паноа за рекламирање-„лед екрана“

ЛОКАЦИЈА  мермерно шеталиште -  приказана у графичком прилогу број 8.

ОГЛАС МОЖЕТЕ ПРЕУЗТЕТИ КЛИКОМ НА ЛИНК ОВДЕ!
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КЛИКОМ НА ЛИНК ОВДЕ!

ddd