Услуге вештачког осемењивања крава

Поступак јавне набавке мале вредности
ddd

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 18.05.2019.

Одлука о закљученом Уговору ОВДЕ 21.05.2019

ddd