Набавка путничког аутомобила из пројекта

Поступак јавне набавке мале вредности бр.19/19
ddd

Конкурсна документација ОВДЕ 20.05.2019. године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 20.05.2019. године

Одлука о додели уговора: ОВДЕ 03.06.2019. године

Обавештење о закљученом уговору: ОВДЕ 10.06.2019. године

ddd