ЈАВНА НАБАВКА 20/2019 - УСЛУГА ЛОЖЕЊА ТОПЛОВОДНИХ КОТЛОВА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА
УСЛУГА ЛОЖЕЊА ТОПЛОВОДНИХ КОТЛОВА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 20/19
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 05.06.2019. године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 05.06.2019. године

Одлука о обустави поступка ОВДЕ 21.06.2019. године

ddd