ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 23/19 Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију зграде општине 2

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију зграде
општине 2
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 06.06.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 06.06.2019. године

Измена позива за подношење понуде: ОВДЕ 12.06.2019. године 
Измељена конкурсна документација: ОВДЕ 12.06.2019. године

Додатно појашњење ОВДЕ 23.06.2019.
Додатно појашњење 2 ОВДЕ 26.06.2019. године

ddd