ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 23/19 Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију зграде општине 2

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију зграде
општине 2
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 06.06.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 06.06.2019. године

Измена позива за подношење понуде: ОВДЕ 12.06.2019. године 
Измељена конкурсна документација: ОВДЕ 12.06.2019. године

Додатно појашњење ОВДЕ 23.06.2019.
Додатно појашњење 2 ОВДЕ 26.06.2019. године
Додатно појашњење 3 ОВДЕ 28.06.2019. године

Одлука о обустави поступка  ОВДЕ 10.07.2019.

Обавештење о обустави поступка  ОВДЕ 22.07.2019.

ddd