Јавна набавка бр. 25/19 Набавка путничког аутомобила

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ / ЈАВНА НАБАВКА бр.25/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 18.06.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 18.06.2019. године
 

Одлука о додели уговора: ОВДЕ 01.07.2019. године

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 10.07.2019. године

ddd