Oпштина Сокобања и општина Вршец (Бугарска) започеле пројекат прекограничне сарадње

ЦБЦ

20.05.2019.

Две прекограничне општине, Сокобања и Вршец, у  оквиру ЕУ финансираног Програма ИПА прекограничне сарадње, покренуле су реализацију пројекта "Унaпрeђeњe зимскe туристичкe пoнудe у Сoкoбaњи и Вршeцу: Зимскa прeкoгрaничнa турa Вршeц - Сoкoбaњa".

Пројекат се реализује у наредних 15 месеци и за циљ има промовисање сарадње између институција и људи кориштењем културних и природних ресурса на одржив туристички начин и то кроз развијање нових заједничких туристичких производа - Зимске прекограничне туре: Вршец - Сокобања и кроз израду модерне, иновативне, интерактивне платформе за промоцију и стварање свести о прекограничној баштини из Вршец-Сокобања.

У оквиру пројекта, у Сокобањи ће бити постављено монтажно санкалиште и клизалиште на игралишту поред Основне школе чиме ће се значајно унапредити зимска туристичка понуда општине Сокобања.

 

ddd