ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ

Поступак јавне набавке мале вредности - ЈН Бр. 9-20

ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 18.02.2020. године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 18.02.2020. године

Извештај о стручној оцени понуди ОВДЕ 05.03.2020. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 05.03.2020. године

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 13.03.2020. године

ddd