Услуге послуживања - Услуге послуживања пића и напитака

ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/20 - Поступак јавне набавке мале вредности
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 25.02.2020 године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 25.02.2020. годинe

Записник о отварању понуда ОВДЕ 09.03.2020. године

Извештај о стручнoј оцени понуда ОВДЕ 09.03.2020. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 11/20 09.03.2020. године

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 13.03.2020. године

ddd