Услуге физичко техничког обезбеђења

Поступак јавне набавке мале вредности, ЈН бр. 13/20
ddd

.

Конкурсна документација: ОВДЕ 02.03.2020 године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 02.03.2020. годинe

Додатно појашњење 1 ОВДЕ 06.03.2020. године

Записник о отварању понуда ОВДЕ 12.03.2020. године

Извештај о стручнoј оцени понуда ОВДЕ 13.03.2020. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ  13.03.2020. године

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 30.03.2020. године

ddd