Услуге осигурања

Jавнa набавку мале вредности – Услуге осигурања ЈН бр. 14/20
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 03.03.2020 године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 03.03.2020. годинe

Извештај о стручној оцени понуда ОВДЕ 19.03.2020. године

Одлука о обустави поступка ОВДЕ 19.03.2020. године

ddd