ПОЗИВ за прикупљање понуда за набавку угоститељских услуга

Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачимa и објављује на интернет страни наручиоца.
ddd

Преузми позив ОВДЕ 04.03.2020. године

ddd