Набавка таблица за кућне бројеве и улице

Поступак јавне набавке мале вредности ЈН бр. 15/20
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 04.03.2020 године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 04.03.2020. годинe

Записник о отварању понуда ОВДЕ 16.03.2020. године

Записник о стручној оцени понуда ОВДЕ 17.03.2020.

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 17.03.2020. године

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 30.03.2020. године

 

ddd