Набавка рачунарске опреме за е Управу

Поступак јавне набавке мале вредности, ЈН бр. 12/20
ddd

.

Конкурсна документација: ОВДЕ 06.03.2020 године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 06.03.2020. годинe

Додатно појашњење ОВДЕ 10.03.2020. године

Додатно појашњење 2  ОВДЕ 12.03.2020. године

Записник о отварању понуда ОВДЕ 16.03.2020. године

Извештај о стручној оцени понуда ОВДЕ 20.03.2020. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 20.03.2020. године

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ОВДЕ 27.03.2020.

Извештај о стручној оцени понуда ОВДЕ 29.05.2020. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 29.05.2020. године

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 10.06.2020

ddd