Списaк мaлoпрoдajних oбjeкaтa за старије од 65 година

Списaк мaлoпрoдajних oбjeкaтa и рaдњи нa тeритoриjи oпштинe Сoкoбaњa у кojимa ћe стaриjи oд 65 гoдинa мoћи дa oбaвe купoвину. НАПОМЕНА:                                                                                                                                                                                                                                                                             *У случају да дође до измене аката којима је регулисана забрана кретања дан и време отварања малопродајних објеката може бити измењено.                                                                                                                                                                                                                                                          Списак малопродајних објеката је информативног карактера.
Привредни субјекти задржавају право измене режима рада.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Малопродајни објекти који се не налазе на списку објеката који ће бити отворени за старије од 65 година могу да доставе своје податке и то: назив објекта, адресу и радно време на мејл адресу: nacelnik@opstinasokobanja.com

Препоруке ПКС за рад малопродајних објеката ОВДЕ

 

radnje

 

ddd