Радови на отклањању недостатака на објекту СШ „Бранислав Нушић“

ЈН 21/20, 16.06.2020, Ознака из општег речника набавки: 45214200 - радови на изградњи школских зграда.
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 16.06.2020 године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 16.06.2020. годинe

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ОВДЕ 29.06.2020. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОВДЕ 10.07.2020

ddd