Избори за савете месних заједница 2020

08.11.2020. ОДЛУКA о утврђивању коначних резултата избора за чланове Савета месне заједнице Поружница / Ресник / Читлук одржаних 08.11.2020. године

08.11.2020. Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избира за чланове савета месне заједнице Поружница / Ресник / Читлук одржаних 08.11.2020. године

03.11.2020 ОДЛУКA  о утврђивању броја, облика, изгледа гласачких листића и контролног листа, контроле штампања, преузимања, достављања и руковања  гласачким листићима и осталог изборног материјала за изборе за чланове савета месних заједница расписане за 08. новембар 2020. године ОВДЕ

03.11.2020. О Д Л У К A о објављивању коначног броја бирача за избор чланова савета Месне заједнице расписаних за 08. новембар 2020. године за подручје месне заједнице Поружница Ресник Читлук

03.11.2020. ОДЛУКA o поверавању послова штампања изборног материјала за спровођење избора за чланове Савета месних заједница ОВДЕ

02.11.2020. Обавештавају се грађани Месних заједница Пoружница, Ресник и Читлук да ће се избори за недостајући број чланова савета ових месних заједница одржати дана 08.11.2020. године, у временском термину од 07,00 до 20,00 часова, у складу са Одлуком о расписивању избора („Службени лист општине Сокобања“, број 49/20). ОПШИРНИЈЕ

23.10.2020 Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице  Читлук ОВДЕ

22.10.2020 Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице  Ресник ОВДЕ, Ресник ОВДЕ, Ресник ОВДЕ, Поружница ОВДЕ, Поружница ОВДЕ, Поружница ОВДЕ, Ресник ОВДЕ и Ресник ОВДЕ.

21.10.2020 Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице  Поружница ОВДЕ и Поружница ОВДЕ

Обавештење - бирачки списак ОВДЕ

Р О К О В Н И К ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОВДЕ

У П У Т С Т В О ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА РАСПИСАНИХ ЗА   08.11.2020. ГОДИНЕ ОВДЕ

Сет образаца ОВДЕ

_______________________________________________

05.10.2020. ОДЛУКA о утврђивању коначних резултата избора за чланове Савета месне заједнице СОКОБАЊА /ЛЕВОВИК / ВРМЏА одржаних 04.10.2020. године

04.10.2020. Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избира за чланове савета месне заједнице СОКОБАЊА / ЛЕВОВИК / ВРМЏА одржаних 04.10.2020. године

28.09.2020 Решење о исправци техничке грешке ОВДЕ

28.09.2020 Р Е Ш Е Њ Е измени решења о образовању бирачког одбора и именовању председника, чланова и њихових заменика за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Сокобања расписаних за 04.10.2020. године ОВДЕ

28.09.2020 ОДЛУКA о утврђивању броја, облика, изгледа гласачких листића и контролног листа, контроле штампања, преузимања, достављања и руковања  гласачким листићима и осталог изборног материјала за изборе за чланове савета месних заједница расписане за 04. октобар 2020. године ОВДЕ

28.09.2020. О Д Л У К A о објављивању коначног броја бирача за подручје месне заједнице Сокобања за избор чланова савета Месне заједнице Сокобања / Врмџа / Левовик расписаних за 04. октобар 2020. године

24.09.2020. Обавештење ОВДЕ

22.09.2020 ОДЛУКA o поверавању послова штампања изборног материјала за спровођење избора за чланове Савета месних заједница ОВДЕ

22.09.2020 Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  СОКОБАЊА ЛЕВОВИК ВРМЏА

22.09.2020 Р Е Ш Е Њ Е о образовању бирачког одбора и именовању председника,чланова и њихових заменика за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Сокобања расписаних за 04.10.2020. године ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1, БРОЈ 2, БРОЈ 3, БРОЈ 4, БРОЈ 5, БРОЈ 6, БРОЈ 7, БРОЈ 8, БРОЈ 9, БРОЈ 10, БРОЈ 11

19.09.2020 Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице  Поружница ОВДЕ

19.09.2020 Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице  Поружница ОВДЕ

19.09.2020 Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице  Левовик ОВДЕ

19.09.2020 Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице  Сокобања ОВДЕ

18.09.2020. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице  Врмџа    ОВДЕ  Сокобања ОВДЕ Сокобања ОВДЕ Врмџа ОВДЕ Сокобања ОВДЕ Врмџа ОВДЕ Врмџа ОВДЕ Левовик ОВДЕ Сокобања ОВДЕ

17.09.2020. ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА РАСПИСАНИХ ЗА 04.10.2020. ГОДИНЕ ОВДЕ

14.09.2020. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ  МЕСТА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА РАСПИСАНИХ ЗА 04.10.2020. ГОДИНЕ ОВДЕ

14.09.2020. ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОЈЕДИНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 04.ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ ОВДЕ

14.09.2020. О Д Л У К А о изгледу гласачких листића и контролног листа потребних за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Сокобања расписаних за 04.10.2020.године ОВДЕ

27.08.2020. Обавештење увид у бирачки списак ОВДЕ

ODLUKA OBRASCI SLUŽBENI LIST 2020

POSLOVNIK

Rokovnik izvrsnih radnji za izbore saveta mz.doc

Obrazac CSMZ - 1 Prijava kandidata 2020


Obrazac CSMZ - 2 Spisak biraca-2020

Obrazac CSMZ- 3 Izborna lista kandidata

Obrazac CSMZ - 4 Glasacki listic

Obrazac CSMZ- 5 Kontrolni list

Obrazac CSMZ - 6 Primopredaja Izborna komisija - biracka  komisija

Obrazac CSMZ - 7 Zapisnik o radu biracke komisije


Obrazac CSMZ -8 Primopredaja biracka komisija - Izborna  komisija

Obrazac CSMZ - 9 Prijava posmatraca

Obrazac CSMZ - 10 Zapisnik o radu Izborne komisije na  utvrdjivanju  rezultata

Obrazac CSMZ -11 Uverenje o izboru


Obrazac CSMZ-12 2020

ddd