Избори за савете месних заједница 2020

24.09.2020. Обавештење ОВДЕ

22.09.2020 ОДЛУКA o поверавању послова штампања изборног материјала за спровођење избора за чланове Савета месних заједница ОВДЕ

22.09.2020 Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  СОКОБАЊА ЛЕВОВИК ВРМЏА

22.09.2020 Р Е Ш Е Њ Е о образовању бирачког одбора и именовању председника,чланова и њихових заменика за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Сокобања расписаних за 04.10.2020. године ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1, БРОЈ 2, БРОЈ 3, БРОЈ 4, БРОЈ 5, БРОЈ 6, БРОЈ 7, БРОЈ 8, БРОЈ 9, БРОЈ 10, БРОЈ 11

19.09.2020 Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице  Поружница ОВДЕ

19.09.2020 Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице  Поружница ОВДЕ

19.09.2020 Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице  Левовик ОВДЕ

19.09.2020 Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице  Сокобања ОВДЕ

18.09.2020. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице  Врмџа    ОВДЕ  Сокобања ОВДЕ Сокобања ОВДЕ Врмџа ОВДЕ Сокобања ОВДЕ Врмџа ОВДЕ Врмџа ОВДЕ Левовик ОВДЕ Сокобања ОВДЕ

17.09.2020. ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА РАСПИСАНИХ ЗА 04.10.2020. ГОДИНЕ ОВДЕ

14.09.2020. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ  МЕСТА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА РАСПИСАНИХ ЗА 04.10.2020. ГОДИНЕ ОВДЕ

14.09.2020. ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОЈЕДИНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 04.ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ ОВДЕ

14.09.2020. О Д Л У К А о изгледу гласачких листића и контролног листа потребних за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Сокобања расписаних за 04.10.2020.године ОВДЕ

27.08.2020. Обавештење увид у бирачки списак ОВДЕ

ODLUKA OBRASCI SLUŽBENI LIST 2020

POSLOVNIK

Rokovnik izvrsnih radnji za izbore saveta mz.doc

Obrazac CSMZ - 1 Prijava kandidata 2020


Obrazac CSMZ - 2 Spisak biraca-2020

Obrazac CSMZ- 3 Izborna lista kandidata

Obrazac CSMZ - 4 Glasacki listic

Obrazac CSMZ- 5 Kontrolni list

Obrazac CSMZ - 6 Primopredaja Izborna komisija - biracka  komisija

Obrazac CSMZ - 7 Zapisnik o radu biracke komisije


Obrazac CSMZ -8 Primopredaja biracka komisija - Izborna  komisija

Obrazac CSMZ - 9 Prijava posmatraca

Obrazac CSMZ - 10 Zapisnik o radu Izborne komisije na  utvrdjivanju  rezultata

Obrazac CSMZ -11 Uverenje o izboru


Obrazac CSMZ-12 2020

ddd