Канцеларија за младе

Канцеларија за младе је део локалне самоуправе у којој се спроводи политика за младе. Координатор КЗМ Сокобање је Ивана Радосављевић.

 

Области канцеларије за младе:

- здравље
- рекреација
- образовање
- култура и стваралаштво
- информисање
- волонтеризам
- безбедност
- млади таленти
- слободно време


Локална канцеларија за младе треба да покреће све оне који се баве омладином, да заједнички раде и стварају. Улога канцеларије за младе је да створи услове да млади остваре своја права и задовоље своје потребе.

Циљна група са којом ради канцеларија за младе су млади од 15-25(30) година.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ЈЕ ПРЕ СВЕГА МЕСТО ГДЕ ЋЕ МЛАДИ УЦЕСТВОВАТИ У КРЕИРАЊУ, ПЛАНИРАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ РАЗНИХ АКТИВНОСТИ!!!

 

IOM – International Organization for Migration

Пројекат има за циљ да обезбеди ефикасне стратегије и мере за младе које доприносе успешној друштвено-културној интеграцији и активном учешћу младих људи у Србији. Пројекат финансира Министарство спољних послова Републике Италије а спроводи га Међународна организација за миграције у сарадњи са Министарством омладине и спорта Републике Србије и са локалнијм самоуправама у циљним општинама. Пројекат подржава настојања Министарства омладине и спорта републике Србије да ојача и поктене знања, искуства и ресурсе у областии психосоцијалне и културне интеграције младих, у области социјалног укључивања, превенцију одлива мозгова и миграције унутар земље из неразвијене у урбане средине. То се постиже кроз ојачавање постојећих капацитета на националном и локалном нивоу уз употребу приступа који су усмерени на заједницу и укључују младе узраста 15-25 година у 10 циљних општина : Суботица, Зрењанин, Нова Црња, Сремска Митровица Ужице, Крагујевац, Свилајнац, Ивањица, Сокобања и Пирот. Свечана церемонија промовисања пројекта одржана је 02. децембра 2009 у Палати Србија. Пројекат траје од 01. септембра 2008 до 01. септембра 2011.

 

Активности:

  • Оснивање и техничко опремање канцеларија за младе у 10 циљних општина
  • Мапирање локалних ресурса и процена потреба младих у области културно-едукативних садржаја и провођења слободног времена
  • Припрема и објављивање Водича за процену потреба младих  „Процени, анализирај и делуј”
  • Изградња капацитета координатора за младе
  • Припрема курикулума за радионичарски програм за младе
  • Организација радионичарског програма
  • Постављање wеб странице (www.iomyouth.rs)
  • Конкурси за доделу мини-грантова за локалне иницијативе у циљним општинама
  • Инфо кампања-промовисање канцеларија за младе

Посета делегације Министарства омладине и спорта

Посета Министарства омладине и спорта-Министар омладине и спорта Снежана Самарџић Марковић 01.09.2009 год посетила је канцеларију за младе Сокобања. Министарку је дочекала координатор КЗМ са својим волонтерима, и упутила је шта је то што канцеларија за младе тренутно ради а и планове зa будућност.


USAID Програм за планирање и реаговање у вандредним ситуацијама и јачање економске сигрности - PPES програм

Пројекат је вредан 19 милиона америчких долара и подржан је од стране америчког народа. Програм се односи на оспособљавање младих за отпочињање сопственог бизниса, писање бизнис плана, старт уп кредити, испитивање тржишта… USAID је одабрао 30 канцеларија за сарадњу а једна од њих је и канцеларија за младе општине Сокобања. Програм почиње са реализацијом фебруара 2010. године.


SYLP 3 - Serbia Youth Leadership Program 2010
Програм омладинских лидера у србији 2010

Програм размене са Сједињеним Америчким Државама за ученике средњих школа и одрасле који раде са младима. Програм спроводи организација World Learning и њени партнери National Council for Internetional Visitors и School for International Training из САД-а, а у Србији организација Грађанске иницијативе. Овај програм ће путем 3 једномесечне размене са САД пружити прилику броју од око 66 ученика и 12 одраслих који су активни у раду са младима из 5 општина: Сокобања-Блаце, Зрењанин, Кикинда, Смедерево и Београд, да бораве у САД и истраже различите видове активизма у заједници. У питању је интензиван и веома интерактиван прогпам који захтева енергичне учеснике који су спремни да развијају своје вештине да би постал ефикасни лидери у својим локалним заједницама.

Свака од 3 размене ће имати приоритетну тему:

1. Активизам у локалној заједници
2. Владавина права и правосуђе
3. Етничка толеранција и живот у мулти етничком друштву
ddd