Канцеларија за младе

Области канцеларије за младе:

- здравље
- рекреација
- образовање
- култура и стваралаштво
- информисање
- волонтеризам
- безбедност
- млади таленти
- слободно време

Локална канцеларија за младе треба да покреће све оне који се баве омладином, да заједнички раде и стварају. Улога канцеларије за младе је да створи услове да млади остваре своја права и задовоље своје потребе.

 

Циљна група са којом ради канцеларија за младе су млади од 15-25(30) година.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ЈЕ ПРЕ СВЕГА МЕСТО ГДЕ ЋЕ МЛАДИ УЦЕСТВОВАТИ У КРЕИРАЊУ, ПЛАНИРАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ РАЗНИХ АКТИВНОСТИ!!!

 

 

ddd