Информација за све привредне субјекте који ангажују запослене у време забране кретања

Обавештамо привредне субјекте да сходно Наредби о измени Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 40/20) Министарство привреде наставља да прима захтеве који се односе на издавање дозвола за кретање у периоду од 17 часова до 05 сати ујутру.

Преузми комплетно обавештење ОВДЕ

ddd

Обавештење - достава намирница и лекова

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ДА СВОЈЕ ПОТРЕБЕ ЗА ДОСТАВУ НАМИРНИЦА И ЛЕКОВА МОГУ ИСКАЗАТИ ПОЗИВАЊЕМ НА ТЕЛЕФОНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА СОКОБАЊА И КОЛ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА И ТО ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ: 

tabela mz

ddd

Прописи и други акти везани за ванредно стање у Републици Србији

Правно-информациони систем РС COVID-19 ОВДЕ

28.03.Продужена самоизолација и забрана кретања викендом ОВДЕ

22.03. Oд данас забрана кретања у Србији од 17 до 5 часова ујутру OДЛУКА ОВДЕ

ddd

Списак продавница које ће на територији Општине Сокобања недељом бити отворене за старије од 65 година

Списaк мaлoпрoдajних oбjeкaтa и рaдњи нa тeритoриjи oпштинe Сoкoбaњa у кojимa ћe стaриjи oд 65 гoдинa мoћи дa oбaвe купoвину у нeдeљу, 22. мaртa, oд чeтири (или пет) дo сeдaм чaсoвa уjутру. НAПOMEНA: нaкoн тeрминa из тaбeлe, рaдњe ћe бити oтвoрeнe зa oстaлe грaђaнe  у  уoбичajeним тeрминимa прилaгoђeним вaнрeднoм стaњу.

 

ddd

Конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката и програма Удружења грађана

Због проглашеног ванредног стања обустављају се све радње у спровођењу Конкурса за финансирање/суфинансирање пројеката и програма Удружења грађана општине Сокобања за буџетску 20<

ddd