Обавештење

Обавештење

Обавештавамо сва интерно расељена лица на територији општине Сокобања

да се могу регистровати за гласање путем поште на предстојећим парламентарним изборима

сваког дана до 10.09.2019. године у периоду од 8-19 часова у просторијама услужног центра општинске управе.
 

ddd

Применом нових технологија до уштеде времена и укидања шетања од шалтера до шалтера

Општинска  управа општине Сокобања је у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу поставила 2  ПОС терминала и то у просторијама услужног центра (шалтер сали) и  у канцеларији локалне пореске администрације.

Плаћање путем ПОС терминала уштедеће време, смањити дужину чекања у редовима и елиминисати одлазак грађана до поште или банке и поновни долазак на шалтер управе.

ddd

ЈАВНИ ОГЛАС-за издавање места на Платоу код „Старог Завода“ у Сокобањи

На основу члана 5. став 3. Одлуке о монтажним објектима („Службени лист општине Сокобања“ број 32/17, 15/18 и 11/19), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 6/19),  Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“ број  11/19 и 23/19)  означених у Графичком прилогу број 5а, локација број 1 – Плато код „Старог Завода“, Председник општине Сокобања расписује:

ddd

ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп пословног простора у комплексу спортских базена „Подина“

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора  у комплексу спортских базена „Подина“,  I Број 361- 4-2/2019 од 31.05.2019. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у комплексу спортских базена „Подина“, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ddd

Oпштина Сокобања и општина Вршец (Бугарска) започеле пројекат прекограничне сарадње

ЦБЦ

20.05.2019.

Две прекограничне општине, Сокобања и Вршец, у  оквиру ЕУ финансираног Програма ИПА прекограничне сарадње, покренуле су реализацију пројекта "Унaпрeђeњe зимскe туристичкe пoнудe у Сoкoбaњи и Вршeцу: Зимскa прeкoгрaничнa турa Вршeц - Сoкoбaњa".

ddd

ЈАВНИ ОГЛАС - за издавање места за постављање привремених објеката  за продају бижутерије и сувенира као и издавање места за постављање садржаја за дечији забавни и спортски програм

На основу члана 5. став 3. Одлуке о монтажним објектима („Службени лист општине Сокобања“ број 32/17, 15/18 и 11/19), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 6/19),  Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката  и опреме на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број  11/19) , Председник општине Сокобања расписује:

ddd

ЈАВНИ ОГЛАС за издавање места у Озрен башти у Сокобањи за постављање монтажних објеката  за продају сувенира

На основу члана 5. став 3. Одлуке о монтажним објектима („Службени лист општине Сокобања“ број 32/17, 15/18 и 11/19), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 6/19),  Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“ број  11/19)  означених у Графичком прилогу број 1.

ddd