Јавне набавке

Јавна Набавка 23/20 - Набавка рачунарске опреме за управу

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ОВДЕ 02.07.2020. ГОДИНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ 02.07.2020. ГОДИНЕ

Додатно појашњење ОВДЕ 10.07.2020.

Измена Конкурсне документације ОВДЕ 10.07.2020.године

ddd

Радови на отклањању недостатака на објекту СШ „Бранислав Нушић“

ЈН 21/20, 16.06.2020, Ознака из општег речника набавки: 45214200 - радови на изградњи школских зграда.
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 16.06.2020 године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 16.06.2020. годинe

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ОВДЕ 29.06.2020. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОВДЕ 10.07.2020

ddd

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Додатни радови на таваници објекта биоскоп „Моравица“
ЈН 20/20
ddd

Обавештење о покретању поступка ОВДЕ

Модел конкурсне документације  ОВДЕ

Записник о отварању понуда ОВДЕ 15.05.2020

ddd

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

Поступак јавне набавке мале вредности бр.17/20

ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 09.04.2020 године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 09.04.2020. годинe

Измена Конкурсне документације ОВДЕ 13.04.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОВДЕ 13.04.2020. године

ddd