Одржавање софтверских програма

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЈАВНА НАБАВКА бр.12/18
ddd

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ  26.04.2018

OБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА: ОВДЕ  26.04.2018.

ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДА ОВДЕ 08.05.2018.

ЗАПИСНИК О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ОВДЕ 10.05.2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 ОВДЕ 10.05.2018
 
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 ОВДЕ 10.05.2018

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 3 ОВДЕ 10.05.2018

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1,2 И 3 ОВДЕ 10.05.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 1  ОВДЕ 25.05.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 2  ОВДЕ 25.05.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 3  ОВДЕ 25.05.2018.

 

ddd