O Б А В Е Ш Т Е Њ Е о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о
ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГАДЊУ БУНГАЛОВА ЗА ОДМОР И НОЋЕЊЕ ИЗЛЕТНИКА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА У ФУНКЦИЈИ ЕКО ТУРИЗМА на к.п.бр. 1495 у КО Сесалац, урађеним од стране радње за пројектовање и инжењеринг „МЕЛ“ из Алексинца, број 11/18 од маја 2018.год., у предмету број 350-403/2018 од 15.05.2018.године, подносиоца захтева Марковић Миодрага из Сокобање, село Сесалац.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЈЕ У ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ СО-Е СОКОБАЊА у канцеларији број 19 у времену од 9:00 до 11:00 сати у периоду од 21.05. до 28.05.2018.године
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ddd