Јавне расправе

Нацрт Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања

Јавна расправа о нацрту Одлуке о месним заједницама на територији општине Сокобања одржaће се у четвртак, 8. децембра 2016. године у 13 часова у просторијама Општине Сокобања, Светог Саве 23, 18230 Сокобања.

НАЦРТ ОДЛУКЕ ОВДЕ
ddd

ПРОГРАМ ЗАПРЕМАЊА ПРОСТОРА МЕРМЕРНОГ ШЕТАЛИШТА У СОКОБАЊИ

Програмом запремања простора мермерног шеталишта у Сокобањи одређују се локације за постављање мањих монтажних објеката, њихов број и намена као и локације за постављање мањих монтажних објеката за оглашавање и рекламирање, њихов број и зона  у којој се налазе.

Цео текст преузмите ОВДЕ.
ddd

Акустичко зонирање територије општине Сокобања

Општина Сокобања je као јединица локалне самоуправе субјект система заштите животне средине од буке и у оквиру своје надлежности утврђене законом којим се уређује заштита од буке у животној средини предузима мере за заштиту становништва од буке у животној средини. Општина Сокобања у том циљу одређује акустичке зоне у насељу, као и граничне вредности индикатора буке у тим зонама у складу са:
ddd

ЈАВНИ УВИД У СТРАТЕГИЈУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 2015-2025

Јавни увид у предлог Стратегије одрживог развоја Општине Сокобања у периоду 2015-2025 биће омогућен непосредним увидом у документ, у Општинској управи општине Сокобања, канцеларија Одељења за привреду и локални економски развој.

Стратегија одрживог развоја може се видети и на овом сајту на следећем линку

ddd

Јавна расправа - Нацрт Стратегије интегрисане комуникације 2015-2025

Jaвнa рaспрaвa и јавни увид у нацрт Стратегије интегрисане комуникације Општине Сокобања за период 2015 - 2025  сe зaкaзуje зa уторак, 29.09.2015.гoдинe у 11 сaти у Сaли СО Сокобања, Светог Саве 23 Сокобања.
ddd