Партиципативно буџетирање - позив грађанима за учешће у креирању нацрта Одлуке о буџету општине Сокобања за 2019. годину

Поштовани суграђани,


Обавештавамо вас да је у току процес припреме буџета општине Сокобања за 2019. годину и да од вас очекујемо да својим предлозима и сугестијама овај стратешки документ, план расподеле расположивих средстава и реализације развојних програма и пројеката у наредној години, учините квалитетнијим и  ефикаснијим, а све у циљу транспарентног и одрживог развоја наше локалне заједнице.
 

Својим проактивним учешћем, директно ћете утицати на креирање локалне политике и изградњу међусобног поверења између Управе и вас, кроз задовољење ваших потреба.

Ваши предлози и сугестије биће нам драгоцени током припреме овог документа у сагледавању реалних потреба и проблема наше локалне заједнице у области унапређења услуга, инфраструктуре и развојних пројеката.

Напомињемо да нам је сваки предлог веома значајан, од предлога пројеката стратешког интереса па све до малих пројеката и услуга који ће грађанима ваших месних заједница, ваших улица, зграда или насеља побољшати услове живота, оплеменити ваш животни простор, привући нове туристе или побољшати снабдевање у свим видовима ваших потреба.


.
Ваше предлоге можете послати на обрасцу који се може преузети на овом ЛИНК-у и то:

- писарници општинске управе општине Сокобања, ул. Светог Саве 23, 18230 Сокобања
- или путем електронске поште на е- маил: info@opstinasokobanja.com

Прикупљање предлога ће трајати од 29.10. до 16.11.2018. године. 

Jaвна расправа ће бити одржана дана 10.12.2018. године, пoнедељак, са почетком у 10:00 часова у просторијама општине Сокобања, Светог Сава бр.23.


НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2019. годину ОВДЕ
Предлог О Д Л У К Е о локалним административним таксама ОВДЕ
Предлог ОДЛУКЕ о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката  ОВДЕ
Предлог  ОД Л У К Е О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ОВДЕ

Сви предлози који су у складу са важећим планским документима општине Сокобања ући ће у ужи избор за реализацију и биће објављени на сајту локалне самоуправе.

Уколико број пристиглих предлога буде већи од могућности за реализацију, на званичном сајту општине Сокобања биће постављена анкета за одабир најужег круга пројеката за реализацију.

Извештај са одржане јавне расправе ОВДЕ

 

ddd