О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДОГРАДЊУ, АДАПТАЦИЈУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о

ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДОГРАДЊУ, АДАПТАЦИЈУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ

на к.п.бр. 3500 у К.О.Сокобања, урађеним од стране „Arhitekt PRO“ d.o.o. број 40-005/17 од октобра 2018.год., у предмету број 350-565/2018 од 30.10.2018.године, подносиоца захтева Пантелић Милоша из Краљева.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЈЕ У ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ СО-Е СОКОБАЊА у канцеларији број 13 у времену од 9:00 до 11:00 сати у периоду од 31.10. до 06.11.2018.године

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ddd