НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА

Јавна набавка бр.15/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 20.03.2019. године
Конкурсна документација: ОВДЕ 20.03.2019. године

Додатне информације и појашњења: ОВДЕ 21.03.2019. године
Одлука о додели уговора: ОВДЕ 01.04.2019. године

Обавештење о закљученом Уговору: ОВДЕ 05.04.2019. године

ddd