ЈАВНА НАБАВКА–УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈA ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.22/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 09.07.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 09.07.2019. године

Измена конкурсне документације ОВДЕ 12.07.2019. године

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда ОВДЕ 12.07.2019. године

Додатно појашњење 1 ОВДЕ 12.07.2019. године

Додатно појашњење 2 ОВДЕ 16.07.2019. године

 

Одлука о додели уговора - ОВДЕ - 26.07.2019. године

Обавештење о закљученом Уговору Партија 1 ОВДЕ 07.08.2019.

Обавештење о закљученом Уговору Партија 2 ОВДЕ 07.08.2019.

Обавештење о закљученом Уговору Партија 3 ОВДЕ 07.08.2019.

ddd