Jaвна набавка 29/19

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗРАДОМ ИСТРАЖНИХ БУШОТИНА В 978 И ИБКК- 1
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 21.08.2019.

Конкурсна документација: ОВДЕ 21.08.2019.

Додатне информације и појашњења: ОВДЕ 23.08.2019.

Измена конкурсне документације: ОВДЕ 23.08.2019.

Одлука о додели уговора: ОВДЕ 04.09.2019.

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 11.09.2019.године

ddd