На Кркином кућишту нова бушотина за боље водоснабдевање

Председник Општине Сокобања Исидор Крстић јуче је обишао радове на изради бушотине, односно експлоатационог бунара за водоснабдевање Сокобање на локацији Кркино кућиште. Наиме, Општини Сокобања је Решењем Министарства рударства и енергетике од 22. маја ове године одобрен наставак извођења детаљних и хидрогеолошких истраживања воде на локацији Кркино кућиште, која би се користила у систему водоснабдевања.

http://sokobanjapress.com/na-krkinom-kucistu-nova-busotina-za-bolje-vodosnabdevanje/

ddd