ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ Одлуке о измени Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину на непокретности на територији општине Сокобања

21.11.2019 Извештај са Јавне расправе ОВДЕ

 

На основу члана 20. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019), члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“, број 4/08, 10/15, 20/18 и 14/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 06.11.2019. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ

Одлуке о измени  Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину на непокретности на територији општине Сокобања

          Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о измени  Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину на непокретности на територији општине Сокобања (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

          Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 7.11.2019. до 21.11.2019. године.

          Учесници у јавној расправи су представници органа општине Сокобања, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

          Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Сокобања - Одељењу за финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове на е-mail  jasmina.milenovic@opstinasokobanja и поштом на адресу  Општинска управа општине Сокобања, ул. Светог Саве број 23.

          Примедбе и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe.

          У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 21.11.2019. године у Великој сали општине Сокобања, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe.

          Заинтересовани за учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту jasmina.milenovic@opstinasokobanja.com, најкасније до 21.11.2019. године.

          По окончању Јавне расправе,  Општинско веће општине Сокобања ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији  http://www.opstinasokobanja.com/.

Програм јавне расправе ОВДЕ

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 436-4/2016

У Сокобањи, 06.11.2019. године

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК

Исидор Крстић

ddd