ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

На основу члана 20. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019), члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“, број 4/08, 10/15, 20/18 и 14/19), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 06.12.2019. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

          Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом нацртa Одлуке o накнадама за коришћење јавних површина, нацрту Одлуке о боравишној такси, нацрту Одлуке о локалним административним таксама, нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања и нацрту Одлуке о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката (у даљем тексту: Нацрти одлука) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

          Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 6.12.2019. до 20.12.2019. године.

          Учесници у јавној расправи су представници органа општине Сокобања, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

          Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Сокобања – Одељењу за општу управу и друштвене делатности на е-mail  dusicastankovic@opstinasokobanja и поштом на адресу  Општинска управа општине Сокобања, ул. Светог Саве број 23.

          Примедбе и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe.

          У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 20.12.2019. године у Великој сали општине Сокобања, са почетком у 09,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлука.

          Заинтересовани за учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту dusicastankovic@opstinasokobanja.com, најкасније до 20.12.2019. године.

          По окончању Јавне расправе,  Општинско веће општине Сокобања ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији  http://www.opstinasokobanja.com/.

 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 02-86/2019

У Сокобањи, 06.12.2019. године

 

                                                                                                               ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

                                                                                                                       Владимир Миловановић

ddd