ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ОБАВЕШТЕЊЕ
О
ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА


За вишепородични стамбени објекат на к.п.бр.5796 У КО СОКОБАЊА Инвеститора: Миловановић Ивице, ул. Душанова бр.42., Сокобања и Станковић Слободана, ул. 14.Бригаде бр. 13, Сокобања

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА У ОПШТИНСКИМ ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ СУДА СОКОБАЊА У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.15 У
ТРАЈАЊУ ОД 23.12.2019.ГОД. ДО 31.12.2019. ГОД.


ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ

ddd