Јавна набавка 3/20 - набавка електричне енергије

Конкурсна документација: ОВДЕ 20.01.2020. године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 20.01.2020. године

Записник о отварању понуда ОВДЕ 19.02.2020. године

Записник о стручној оцени понуда ОВДЕ 25.02.2020. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 25.02.2020. године

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 04.03.2020. године

ddd