Јавна набавка 4/20 - Услуга личног пратиоца детета

Конкурсна документација: ОВДЕ 20.01.2020. године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 20.01.2020. године

Записник о отварању понуде: ОВДЕ 30.01.2020. године

Извештај о стручној оцени понуда ОВДЕ 31.01.2020. године

Oдлука о додели уговора ОВДЕ 03.02.2020. године

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 13.02.2020. године

ddd