Набавка услуге стручног надзора над спровођењем програма одржавања путева

Поступак јавне набавке мале вредности - ЈН Бр. 6-20
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 03.02.2020. године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 03.02.2020. године

Записник о отварању понуда ОВДЕ 13.02.2020. године

Извештај о стручној оцени понуда ОВДЕ 14.02.2020. године

Одлука о обустави за ЈН 6/20 ОВДЕ 14.02.2020. године

Обавештење о обустави поступка ЈН 6/20 ОВДЕ 18.02.2020. године 

 Записник о отварању понуда ОВДЕ 03.03.2020. године

ddd