Набавка рачунарске опреме за ГИС

Поступак јавне набавке мале вредности ЈН БР. 05/20
ddd

.

Конкурсна документација: ОВДЕ 04.02.2020. године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 04.02.2020. године

Записник о отварању понуда ОВДЕ 05.02.2020. године

Извештај о стручној оцени понуда: ОВДЕ 21.02.2020. године

Одлука о додели уговора: ОВДЕ 21.02.2020. године

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 09.03.2020. године

ddd