Услуге физичко техничког обезбеђења

Поступак јавне набавке мале вредности ЈН 07/20
ddd

.

Конкурсна документација: ОВДЕ 05.02.2020. године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 05.02.2020. године

Записник о отварању понуда: ОВДЕ 19.02.2020. године

Извештај о стручној оцени комисије: ОВДЕ 21.02.2020. године

Одлука о обустави поступка ОВДЕ 21.02.2020. године

Обавештење о обустави поступка Јавне набавке ОВДЕ 27.02.2020. године

ddd