ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

Поступак јавне набавке мале вредности бр.17/20

ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 09.04.2020 године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 09.04.2020. годинe

Измена Конкурсне документације ОВДЕ 13.04.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОВДЕ 13.04.2020. године

Записник о отварању понуда ОВДЕ 22.04.2020. године

Извештај о стручној оцени понуда ОВДЕ 22.04.2020. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 22.04.2020. године

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 29.04.2020. године

 

ddd